Nadzór budowlany pełniony przez kierownika budowy

Rzetelna obsługa

Kierownik budowy pełniący funkcję nadzoru daje gwarancję, że inwestycja zakończy się pomyślnie i terminowo.

Fachowe doradztwo

Firma remontowo-budowlana Pągowscy w świadczeniu wszystkich usług opiera się na doświadczeniu i najnowszej wiedzy.

Sprawdzone rozwiązania

Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam wypracować sprawdzone metody działania.

Nadzór budowlany

Firma budowlana Pągowski zapewnia profesjonalny nadzór budowlany dopasowany do potrzeb i oczekiwań klienta. Do świadczenia usług nadzoru budowlanego kierujemy wysokokwalifikowany personel, który może skutecznie kontrolować i nadzorować każdy aspekt prac budowlanych. Służymy pomocą m.in. w takim zakresie jak:

 • zachowanie terminowości prac budowlanych,
 • zmniejszenie ryzyka technicznego i zapobieganie błędom budowlanym,
 • stosowanie się do wymogów prawnych – prawa budowlanego, norm jakościowych i wytycznych firm ubezpieczeniowych.

Kierownik budowy – obowiązki:

 • prowadzenie dokumentacji związanej z zarejestrowaniem budowy i wykonywanie wpisów do dziennika budowy oraz wypełnianie wpisanych tam instrukcji,
 • zatwierdzanie poszczególnych etapów prac,
 • zapewnienie wytyczenia geodezyjnego obiektu,
 • zabezpieczenie placu budowy (postawienie tablicy informacyjnej),
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
 • przekazuje inwestorowi dwa oświadczenia: pierwsze stwierdzające, że budynek został wykonany zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami; drugie dotyczące uporządkowania i doprowadzenia do stanu „używalności” terenu budowy, a także – innych miejsc wykorzystanych podczas budowy, np. drogi, sąsiedniej działki itd.
kierownik budowy

Właściciel firmy z siedzibą w Starym Chrząstowie (woj. łódzkie) Jarosław Pągowski od 1994 roku posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanej o numerze 539/94/WŁ.

Na postawie posiadanego wykształcenia (mgr inż. budownictwa) i nadanych uprawnień jako kierownik budowy posiadam niezbędną wiedzę i umiejętności, aby:

 • kierować, nadzorować i kontrolować budowy i ich elementy konstrukcyjne;
 • oceniać i badać stan techniczny w zakresie wszelkich budynków;
 • sporządzać projekty dla budynków jednorodzinnych i innych o kubaturze do 1000 m3;
 • sporządzać adaptację projektów powtarzalnych.

Jestem członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wpisanym pod numerem ewidencyjnym ŁOD/BO/7342/06.

Przy realizacjach własnych pełnię funkcję kierownika budowy, bezpłatnie w ramach wykonywanych usług, dla pozostałych obiektów cena podlega uzgodnieniu i zależy od wielkości inwestycji i częstotliwości wizyt.