Projekty budowlane

Rzetelna obsługa

Nasza firma remontowo budowlana proponuje rzetelną obsługę specjalistów z zakresu projektu budowlanego.

Fachowe doradztwo

Jako kompetentna i doświadczona firma remontowo – budowlana oferujemy fachowe i specjalistyczne doradztwo.

Sprawdzone rozwiązania

Wiedzę, jaką wykorzystujemy do przygotowania projektów budowlanych, zdobyliśmy przez lata pracy w branży budowlanej.

Projekty i adaptacje budynków

W ramach świadczonych przez nas usług zajmujemy się tworzeniem projektów budowlanych, najczęściej wykonujemy:

  • projekty budowlane na indywidualne zlecenia,
  • adaptacje powtarzalnych projektów budynku (tzw. gotowych projektów do warunków lokalnych),
  • projekty nadbudowy, rozbudowy, przebudowy budynku lub lokalu,
  • projekty zamienne lub sporządzenie dokumentacji doprowadzającej do zgodności z obowiązującymi przepisami dla PINB,
  • projekty rozbiórki budynków,
  • projekty zgłoszeniowe dotyczące np. ogrodzenia frontowego, docieplenia budynku,
  • opinie techniczne,
  • odbiory budynków,
  • przeglądy budowlane.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych usług już na etapie wyboru projektu budynku, który powinien spełniać warunki określone we wcześniej wydanej Decyzji o warunkach zabudowy lub jeśli na danym terenie jest zatwierdzony miejscowy plan zagospodarowania – w wypisie z miejscowego planu zagospodarowania. Pomagamy również przy wypełnianiu wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla danej inwestycji.

projekty domow

Kolejnym etapem jest wykonanie indywidualnego projektu budowlanego lub wykonanie adaptacji powtarzalnego projektu budynku oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę. Na tym etapie również służymy Państwu swoimi usługami.

Cena wykonania adaptacji projektu powtarzalnego wynosi od 4000,00 PLN i uzależniona jest od wielkości budynku i zmian w projekcie.
Dla projektów budowlanych dotyczących rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy budynku lub lokalu pierwszym etapem jest wykonanie opinii technicznej dotyczącej stanu elementów budynku i możliwości wykonania przebudowy (wg § 206.1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.)

Opinie techniczne

Opinie techniczne dotyczące stanu technicznego obiektów budowlanych i budynków lub ich części należą do zakresu naszych usług. Nadzór nad pracami projektowymi prowadzi w naszej firmie mgr inż. Małgorzata Pągowska posiadająca uprawnienia do projektowania i kierowania pracami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (upr. bud. nr LOD/1678/PWOK/11). Przy wykonywaniu projektów budowlanych w zakresie instalacji posiłkujemy się uprawionymi projektantami z branży instalacji sanitarnych, gazowych i elektrycznych.