Kosztorys budowlany

Rzetelna obsługa

Kosztorys budowlany, inwestorski, ofertowy i powykonawczy wykonujemy z należytą starannością i zaangażowaniem.

Fachowe doradztwo

Wieloletnie doświadczenie i wysokie kompetencje naszych pracowników gwarantują fachowe doradztwo na całym etapie projektu budowlanego.

Sprawdzone rozwiązania

Wykonujemy precyzyjne kosztorysy budowlane w ustalonym terminie. Zapraszamy do współpracy.

Kosztorys budowlany, inwestorski, ofertowy, powykonawczy

W ramach swojej działalności wykonujemy kosztorysy budowlane na potrzeby własne oraz na zlecenie innych firm lub osób. Kosztorysy ofertowe, inwestorskie i powykonawcze sporządzamy na podstawie licencjonowanego programu Norma Pro.

Kosztorysy inwestorskie opracowujemy w/g rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie finansowo – użytkowym (Dz. U. 130, poz 1389). Przy sporządzaniu kosztorysów inwestorskich stosujemy aktualne cenniki Sekocenbud lub Intercenbud.

kosztorys budowlany i inwestorski

Nadzór nad pracami kosztorysowymi i świadectwami energetycznymi prowadzi w naszej firmie mgr inż. Małgorzata Pągowska posiadająca uprawnienia do projektowania i kierowania pracami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (upr. bud. nr LOD/1678/PWOK/11).

Opracowujemy również programy inwestycyjne, które stanowią podstawę oszacowania wyceny inwestycji budowlanej oraz specyfikacje techniczne będące elementem składowym dokumentacji kosztorysowej do przetargów.

Wszelkiego rodzaju kosztorysy budowlane wykonywane są przez naszą firmę z należytą starannością. Wieloletnie doświadczenie i wysokie kompetencje naszych pracowników są gwarancją wykonania precyzyjnych kosztorysów budowlanych w ustalonym terminie. Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą budowlaną.